На що Дослідницька селищна рада витратила 137 тисяч гривень у квітні 2019

0
22
ПлатникОдержувачДатаСумаПризначення
Дослідницька сел.р.Київська обл.органiзацiя профсп.працiв24-04-201944.170110150;2111;утримано та перераховано повнiстю профнески з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ТОВ “Київська обласна ЕК”24-04-20194030.280110150;2273;за актив.елект.пер.повн.;згiд.дод.уг.№430002331 вiд 04.02.19р до дог.№43000231вiд 01.01.19р.та р.ф.№ 8697881632 вiд 17.04.2019 ;в т.ч.ПДВ-671,71
Дослідницька сел.р.Киевосвятошинський ОДПI м. Василькiв24-04-20197960.220110150;2120;101;05275776 перераховано повнiстю нарахування єдиного соцiального внеску з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ТВБВ №10026/070724-04-201928172.360110150;2111; перераховано повнiстю зарплату за квiтень мiсяць на вкладнi рахунки; згiдно договору № 40 вiд 22.01.2018 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ДЖЕП “Дослiдницьке”24-04-20191228.970116030;2240;за послуги по обслуг.мережi вулич. освiтлен.;опл. згiд. дог.№4 вiд 19.04.2019р акт прий.вик.роб. №4 вiд 19.04.2019 р. пер. пов.;в т.ч.ПДВ-204,83
Дослідницька сел.р.Василькiвське УК /Василькiвського р-н/24-04-2019597.600110150;2111;утримано та перераховано повнiстю вiйськовий збiр з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ДЖЕП “Дослiдницьке”24-04-201933335.180116030;2240;за приб.терт.загал.корист.;опл. згiдно договору №04 вiд 19.04.2019р та акт прийм. вик. роб. № 04 вiд 22.04.2019р перер.пов.;в т.ч.ПДВ- 5555,86
Дослідницька сел.р.Василькiв УД/смт. Дослiдницьке 110101024-04-20196971.110110150;2111;утримано та перераховано повнiстю податок з доходiв фiзичних осiб з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiв УД/смт. Дослiдницьке 110101024-04-2019275.570116030;2111;утримано та перераховано повнiстю податок з доходiв фiзичних осiб з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ПП “БТМ”24-04-2019341.430110150;2240;абон плата за квiтень 2019 року пере. пов; згiдно дог. № 10 вiд 25.01.2019 року рах.-фак.№ 00106,№03-70090200 вiд 19.04.2019 р.;в т.ч.ПДВ-56,90
Дослідницька сел.р.ТВБВ №10026/070724-04-20191179.630116030;2111; перераховано повнiстю зарплату за квiтень мiсяць 2019 року на вкладнi рахунки; згiдно договору №40 вiд 16.01.2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Киевосвятошинський ОДПI м. Василькiв24-04-2019325.490116030;2120;101;05275776 перераховано повнiстю нарахування єдиного соцiального внеску з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiвське УК /Василькiвського р-н/24-04-201924.300116030;2111;утримано та перераховано повнiстю вiйськовий збiр з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ТВБВ №10026/070724-04-2019560.000110150;2250; перераховано повнiстю вiдрядження за квiтень мiсяць на вкладнi рахунки; згiдно реєстра авансового звiту №4 вiд 22.04.2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiвський райком профспiлки працi24-04-2019397.560110150;2111;утримано та перераховано повнiстю профнески з зарплати за квiтень мiсяць 2019 року ;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Штома Оксана Миколоївна15-04-20192000.000113242;2730;адр.мат.доп.на лiкув.к/р 1110513100 Штома Оксана Миколаївна ;згiд.рiш.с/р № 291-32-YII вiд 18.12.18р.та пр.соц.пiдт;в т.ч. безПДВ
Дослідницька сел.р.Шавлов Вячеслав Григорович15-04-20192000.000113242;2730;адр.мат.доп.на лiкув.к/р 5168755433563984 Шавлов Вячеслав Григ. IПН 2801803531;згiд.рiш.с/р № 291-32-YII вiд 18.12.18р.та пр.соц.пiдт;в т.ч. безПДВ
Дослідницька сел.р.ТВБВ №10026/070709-04-201930000.000110150;2111;перераховано повнiстю за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року на вкладнi рахунки;згiдно договору № 40 вiд 22.01.2018 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiв УД/смт. Дослiдницьке 110101009-04-2019100.000116030;2111;утримано та перераховано повнiстю податок з доходiв фiзичних осiб за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiвське УК /Василькiвського р-н/09-04-20197.000116030;2111;утримано та перераховано повнiстю вiйськовий збiр за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiв УД/смт. Дослiдницьке 110101009-04-20196200.000110150;2111;утримано та перераховано повнiстю податок з доходiв фiзичних осiб за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Київська обл.органiзацiя профсп.працiв09-04-201929.000110150;2111;утримано та перераховано повнiстю профнески за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiвський райком профспiлки працi09-04-2019261.000110150;2111;утримано та перераховано повнiстю профнески за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Киевосвятошинський ОДПI м. Василькiв09-04-2019133.540116030;2120; перераховано повнiстю нарахування єдиного соцiального внеску за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Киевосвятошинський ОДПI м. Василькiв09-04-20198137.800110150;2120; перераховано повнiстю податок на нарахування єдиного соцiального внеску за першу половину зарплати за квiтня мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Василькiвське УК /Василькiвського р-н/09-04-2019500.000110150;2111;утримано та перераховано повнiстю вiйськовий збiр за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ТВБВ №10026/070709-04-2019500.000116030;2111; перераховано повнiстю за першу половину зарплати за квiтень мiсяць 2019 року на вкладнi рахунки;згiдно договору №40 вiд 22.01.2018 року;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Антонов Сергiй МИхайлович03-04-2019900.000113242;2730;адр..мат.доп.хв.нефрол.проф.гемод. квiтень 19р. Антонов С.М.№ 0253492100 IПН 1786311656 пер.пов.зг.р.с/р №299-32-УII вiд 18.12.18р.та прог;без ПДВ
Дослідницька сел.р.Каплюк Валентина Iванiвна03-04-2019900.000113242;2730;адр..мат.доп.хв.нефрол.проф.гемод.квiтень 19р. Каплюк В.I.№ 1420462500 IПН 2215111049 пер.пов.зг.р.с/р №299-32-УII вiд 18.12.18р.та прог;без ПДВ
Дослідницька сел.р.ФОП Алтухов Вiктор Володимирович03-04-201980.000110150;2240;заправка катредж.до лазер.принт.;опл. згiд. догов. №4012 вiд 02.04.2019 р. акт вик. робiт № 4012 вiд 02.04.2019 р.перер. повн.;без ПДВ
Разом137192.21

Комментарії

комментарів

Залишити коментар

Будь ласка, введіть ваш коментар!
Будь ласка, введіть ваше ім'я тут